Jakie szkolenia wybrać w 2021 roku?

Szkolenia w firmach są różne, bo zależą w dużej mierze od profilu działalności. Jest jednak sporo propozycji kursów doszkalających i warsztatów, które może podjąć pracownik każdego przedsiębiorstwa. Dotyczą one komunikacji w zespole, zarządzania w firmie, motywacji w pracy czy podnoszeniu swoich kwalifikacji. Sprawdź i wybierz najlepsze dla siebie lub swoich pracowników rozwiązanie.

Komunikacja w zespole to klucz do sukcesu!

Nawet w najlepiej prosperującej firmie mogą zdarzyć się problemy związane z komunikacją między pracownikami. Wtedy każda konfliktowa sytuacja przekłada się niestety na cały zespół i w efekcie na działania biznesowe i zarządzanie. Jeśli w tej grupie znajdzie się ktoś, kto umiem zażegnać konflikt, a szczególnie dobry szef, szybko można wyeliminować zagrożenie. Efektywna komunikacja to bardzo częsty temat szkoleń pracowniczych, dlatego warto prześledzić najlepsze na rynku oferty takich kursów: Czego można się spodziewać podczas wykładów na takich szkoleniach? Przede wszystkim jak najwięcej na temat relacji międzyludzkich i sposobów rozwiązywania konfliktów. Każdy pracownik musi sobie radzić z własnymi ograniczeniami i przyzwyczajeniami, na co jest mnóstwo sprawdzonych sposobów. Na szkoleniu poruszane są kwestie samoświadomości, samoregulacji oraz o poczuci własnej wartości. Często człowiek nie zdaje sobie sprawy, jak jego zahamowania lub nabyte doświadczenia wpływają negatywnie na relacje międzyludzkie w pracy.

Inne szkolenia z zakresu kompetencji miękkich

Kolejna propozycja szkolenia pracowników dotyczy asertywności w pracy. Nieumiejętność wyrażania siebie w kontaktach z innymi ludźmi działa na szkodę jednej albo drugiej strony. Z takich nieporozumień zespole rodzą się konflikty, które wpływają źle na działanie firmy. Dlatego też na szkoleniu odejmuje się temat ogólnej asertywności, która dotyka źródła tego zjawiska. Uczestnicy kursu uczą się, jak asertywnie odmawiać i prosić oraz asertywnej odpowiedzi na krytykę, atak i ocenę. Kolejne szkolenie dotyczy rozwoju menedżerskich i przywódczych. Menedżer musi sprawnie zarządzać zasobami ludzkimi, aby osiągać jak najlepsze efekty pracy zespołowej. Szkolenie z tego zakresu wiąże się w pewien sposób z komunikacją w zespole, ale szczegółowo odnosi się do treści menedżerskich. Bycie dobrym i mądrym szefem jest trudne. Osoba decyzyjna musi podejmować dialog z osobami o różnych typach osobowości. Na kursie doszkalającym uczestnicy dowiedzą się, jak taki dialog prowadzić. Zdobędą też wiedze na temat skutecznego egzekwowania zadań, motywowania do pracy oraz formułowania poleceń. Na szkoleniach poruszane ą też takie tematy, jak umiejętne radzenie sobie ze stresem i planowanie pracy własnej oraz zespołowej. Oprócz kursów dotyczących kompetencji miękkich jest jeszcze wiele innych, które warto podjąć. Wśród nich znajdują się m.in.: szkolenia z zakresu finansów publicznych, informatyki, księgowości, ochrony danych osobowych, zarządzanie projektami czy tematyki unijnej. Dopasowanie szkoleń do profilu działalności firmy może wiele pomóc w przeorganizowaniu i poprawieniu relacji w zespole. W efekcie firma zacznie generować większe zyski i efektywnie wdrażać kolejne projekty.